Què és el Codi Deontològic i per a què serveix

Paraules que defineixen el codi deontològic (Getty images)
Paraules que defineixen el codi deontològic (Getty images)

Els codis deontològics són un conjunt de normes ètiques que regeixen la conducta d’un determinat grup professional. Aquests codis estableixen les responsabilitats i obligacions dels membres de la professió quant a l’atenció als seus clients, el tracte amb altres professionals, la confidencialitat de la informació i altres aspectes rellevants.

El propòsit d’aquests codis és assegurar que els professionals actuïn amb integritat, honestedat i respecte cap als seus clients i col·legues, i que mantinguin alts estàndards de qualitat en el seu treball. També són una manera de garantir la confiança i la credibilitat de la professió en la societat.

Aquestes normes són pactades i aprovades de manera unànime per tots els membres de l’activitat professional per a les quals s’estiguin elaborant i, per tant, serveixen per a eliminar les males pràctiques i advoquen perquè una professió es desenvolupi sota un marc ètic delimitat.

No ha de confondre’s el Codi Deontològic professional amb l’ètica professional. Aquesta és la disciplina que fa l’estudi dels continguts normatius d’un col·lectiu de professionals, mentre que el codi són les normes vinculants per a un gremi.

TOTES LES NOTÍCIES