Publicades les bases del premi Carlemany per al foment de la lectura

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Govern d’Andorra ha comunicat que s’han fet públiques les bases del premi Carlemany per al foment de la lectura, al qual poden presentar-se les obres d’una extensió mínima de 120 fulls DIN A-4, per una sola cara i enquadernats.

La dotació del premi és de 10.000 euros aportats pel Govern d’Andorra, la Grup 62 i Fundació Enciclopèdia Catalana, i es preveu la publicació de l’obra guanyadora per part de Columna edicions.

Les novel·les aspirants s’han de presentar abans del 13 de juny del 2014 :

Columna Edicions, Carrer Pedro i Pons, 9 -11; planta 11. 08034 Barcelona,

o per correu electrònic en un ar­xiu word o pdf (PremiCarlemany@grup62.com).