Publicades les bases del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura 2013

Les Bases del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura 2013 ja han estat publicades. Poden optar al premi les obres en prosa escrites en llengua catalana, originals, inèdites i d’autors vius, mentre que el termini d’admissió dels originals acabarà el 14 de juny de 2013.

La dotació del Premi per a aquesta convocatòria serà de 10.000 euros, aportats per Grup 62, Fundació Enciclopèdia Cata­lana i el Govern d’Andorra.

El consell lector estarà format per 6 persones: 3 professors (un representant de cada sistema educatiu d’Andorra), 1 membre de l’editorial, 2 persones de reconegut prestigi, i 1 president del jurat. Entre totes les obres presentades el consell en seleccionarà tres com a màxim, que es lliuraran al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del Premi. El jurat estarà format per estudiants de 14 a 16 anys que llegiran les obres sota la supervisió del seu professor/a de literatura.

El Premi Carlemany per al Foment de la Lectura serà adjudi­cat el mes de desembre del 2013 a Andorra.