Prova pilot de recollida i gestió de residus orgànics generats per grans productors

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, l’adjudicació de la prova pilot de recollida i gestió de la fracció orgànica dels residus generats per grans productors a l’empresa FEPER SLU per un import de 102.190,04 euros.

El termini previst per a la realització de la prova pilot és d’una durada d’un any des del moment en què s’inicia la recollida i la gestió de la matèria orgànica.

L’empresa haurà de fer el subministrament i manteniment dels contenidors, la formació i informació dels agents necessaris per a la prova i la recollida diària de la matèria orgànica. A més del funcionament durant la prova pilot, el subministrament d’una màquina compostadora i la gestió del compost, l’empresa haurà de fer l’avaluació dels resultats, amb la caracterització de la fracció orgànica i del compost resultant i una enquesta de valoració de la prova pilot.

Aquesta recollida de la matèria orgànica per compostatge es realitza per primer cop i s’emmarca en el Pla nacional de residus 2012-2016 (PNR), que estipula que es pugui recollir i gestionar de manera selectiva un 5% de la matèria orgànica que es genera al país el 2015. La prova pilot busca definir els objectius de gestió de la matèria orgànica per al proper Pla Nacional de residus 2016-2020.