Protecció de Dades obre sis expedients a empreses que es neguen a donar la informació personal als seus clients

L’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA) va obrir, durant el 2011, un total de sis expedients sancionadors a empreses que es negaven a donar la informació personal als clients que la reclamaven. Les empreses han de donar la informació que pertany als usuaris quan ho sol·liciten, però en alguns casos ho desconeixen i per això cal l’actuació de l’APDA, no obstant, la majoria de casos es resolen amb l’entrega d’aquestes dades sense necessitat de cap sanció.

Al llarg del 2011 l’activitat de l’Agència de Protecció de Dades s’ha centrat, d’una banda en resoldre les demandes d’alguns usuaris, en oferir continguts informatius i divulgatius sobre els drets i deures en matèria de protecció de dades, i també en l’elaboració d’informes jurídics per a administracions públiques o empreses privades.

Pel que fa als expedients que ha hagut d’obrir, tots han estat perquè algun client d’una empresa ha sol·licitat que se li donés la informació que l’empresa en qüestió posseeix sobre ell, i aquesta s’hi ha negat. El director de l’APDA, Joan Crespo, indica que les entitats que tenen informació privada dels seus usuaris han de facilitar-la a la persona en concret quan ho sol·licita i a més han de complir amb els terminis establerts per la llei, però sovint no ho saben, i aquí és on ha d’intervenir l’agència.

Quan un usuari s’adreça a l’Agència de Protecció de Dades per denunciar un fet com aquest, el procés és obrir una investigació i detectar si hi ha una vulneració dels drets de la persona, i si és així, obrir un expedient administratiu, fer una proposta de sanció econòmica, admetre les al·legacions i obtenir una resolució. De les sis denúncies que es van rebre durant el 2011, quatre es van resoldre amb l’entrega de la informació sol·licitada sense necessitat de cap sanció econòmica, i els altres encara s’estan resolent.

Informes jurídics

D’altra banda, un dels àmbits on l’APDA ha incrementat de manera notable la seva tasca és en l’elaboració d’informes jurídics per a administracions públiques i empreses privades. En total, durant tot l’any 2011 se li van sol·licitar una vintena d’informes, dels quals la majoria van ser per a administracions públiques que volien saber el règim jurídic de traspàs d’informació entre administracions. Aquesta xifra és prop d’un 10% superior a la de l’any anterior.

També s’han incrementat respecte a l’any anterior les consultes que han fet els usuaris, tant presencialment com per telèfon, que han augmentat prop d’un 5%. D’aquestes consultes, el que més interessa als usuaris particulars és saber com poden exercir el seu dret d’accés a la informació que les empreses tenen sobre ells. Pel que fa a les demandes d’informació de les empreses sobretot han fet referència a l’adequació a la Llei de protecció de dades, i en particular sobre com inscriure els fitxes a l’agència. De fet, durant el 2011 es van inscriure un total de 156 fitxers nous, i per això el director de l’APDA, Joan Crespo, considera que encara cal aprofundir una mica més en les tasques de divulgació.

2 comentaris

  1. Suposo que per treballador voleu dir que fa bé la seva feina. Endevant Joan Crespo, un exemple per a tots els funcionaris.

  2. possiblement uns dels homes més treballadors del peis

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES