Professionals de la salut del Pirineu es formen per a implantar la Guia de prevenció del consum d’alcohol en menors

Una de les sessions de formació als professionals de la salut del Pirineu sobre l'alcohol en menors
Una de les sessions de formació als professionals de la salut del Pirineu sobre l’alcohol en menors (Salut Pirineu)

Gairebé vuitanta professionals de la salut del Pirineu han participat, entre desembre i gener, en tres sessions de formació d’un pla pilot que ha de servir per a implantar la Guia de prevenció i abordatge de consum d’alcohol en l’edat pediàtrica, adolescència i famílies. Els objectius principals de la formació són aprofundir i millorar les estratègies d’atenció als problemes relacionats amb l’alcohol en menors d’edat, que els professionals adquireixin habilitats per a la seva prevenció i detecció precoç, així com per a intervenir-hi de forma breu i poder-ne fer seguiment i identificar els recursos existents i circuits de derivació al territori en els casos de risc.

El Pirineu es convertirà a partir del mes de febrer en la primera regió que l’implanta. Posteriorment, si els resultats són positius, està previst que aquesta experiència s’estengui a la resta de regions sanitàries. L’acció té prioritat dins del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2023 i també dins del Pla de salut de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran 2021-2025.

La primera edició de la formacióadreçada a pediatres i professionals d’atenció primària, urgències hospitalàries i serveis d’emergències mèdiques que atenen joves menors d’edat, va tenir lloc el 2 de desembre a la Pobla de Segur, amb 35 assistents de les ABS la Pobla de Segur, Tremp i Pallars Sobirà. La segona, el 13 de desembre a la Seu d’Urgell, va comptar amb la participació de 24 professionals de les ABS la Seu d’Urgell, Alt Urgell Sud i Cerdanya. Finalment, al tercer i darrer curs, aquesta setmana passada, hi van prendre part 20 persones, en una sessió en línia de les ABS Aran i Alta Ribagorça.

La formació ha estat dissenyada per un grup de treball multidisciplinari de professionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Guia de prevenció i abordatge de consum d’alcohol en menors

Implementar la Guia de prevenció i abordatge de consum d’alcohol en l’edat pediàtrica, adolescència i famílies ha de permetre la identificació precoç i la intervenció ràpida de persones en risc en serveis d’urgències hospitalàries (SUH), servei d’emergències mèdiques (SEM) i pediatria. L’estudi té dos grans blocs: la prevenció en el context de les revisions rutinàries pediàtriques o visites de joves de 15 a 17 anys al seu equip d’atenció primària i la prevenció de reincidència d’intoxicacions etíliques a partir de la intervenció per part dels equips d’urgències

La Guia ha estat elaborada per un grup de treball liderat per la Subdirecció General d’Addicions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis víriques, en el qual també participen professionals d’atenció primària, hospitals, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), el SEM (061), la subdirecció regional de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran i el CatSalut.Involucrar les famílies i coordinar-se

Aquest pla es va començar a treballar abans de la pandèmia i es va presentar el passat mes de novembre en una jornada a la Val d’Aran sobre addicions en joves. En aquest context es va destacar que l’alcohol és responsabilitat de tothom i que és important involucrar les famílies en la prevenció de les conductes de risc, així com establir mecanismes per a facilitar la tasca assistencial com ara la coordinació i identificació dels circuits de derivació, les eines de cribratge i intervenció i el registre a la història clínica.

TOTES LES NOTÍCIES