Presó fins a tres anys per revelar secrets que afectin informació reservada d’Estat

La proposició de llei de transparència i accés a la informació pública preveu pena de presó de fins a tres anys i inhabilitació del càrrec públic fins a cinc per a aquells funcionaris que revelin secrets que afectin la intimitat d’una persona o siguin informació reservada d’Estat. És una de les modificacions que el text preveu pel codi penal.

El Consell General ha admès a tràmit la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública, impulsada pels tres grups parlamentaris que formen part del Govern. El text inclou una modificació del codi penal, pel que fa a la revelació de secrets. L’autoritat o el funcionari que reveli informació que afecti la intimitat d’una persona o que sigui classificada com a reservada d’Estat haurà d’afrontar una pena de presó de tres mesos a tres anys i inhabilitació del càrrec públic fins a cinc anys. Si la revelació no atempta la intimitat ni és reservada, però no pot ser divulgada, la persona haurà d’afrontar una pena d’inhabilitació fins a tres anys. I la mateixa pena per a aquell que dissimuli les mesures de vigilància i protecció més elementals de cara a la informació classificada com a reservada d’Estat, posant en perill el seu contingut.
El darrer butlletí del Consell també pública el criteri favorable del Govern per modificar la proposició de llei qualificada del codi penal, que ha de tipificar com a delicte la publicitat que promogui la prostitució. El text diu que qui ho faci “ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys”. S’afegeix, però, que la persona o empresa que faci qualsevol publicitat de la prostitució d’un altre ha de ser castigat amb una multa de fins a 30.000 euros o fins al triple del benefici obtingut, si és superior. L’executiu considera que aquest tipus de publicitat fomenta la cosificació del cos de la dona, atempta contra la seva dignitat i promou el sexisme i la discriminació, a més d’anar en contra de les disposicions del Consell d’Europa.