El CENMA publica ‘La Guia dels ocells d’Andorra’

 

La nova monografia Guia dels ocells d’Andorra de Jordi Nicolau i Clara Pladevall, recull un primer bloc introductori per familiaritzar-nos amb els ocells i amb l’entorn on han estat estudiats, Andorra, i un segon bloc amb les fitxes de 126 espècies diferents que es poden observar al Principat. En aquestes fitxes, identificades amb el nom comú i el nom científic de l’espècie i que s’il·lustren amb un magnífic dibuix que en facilita el reconeixement, el lector podrà trobar més eines per identificar els ocells al camp, conèixer la seva situació a Andorra (si hi nidifica, si és migrador o hivernant…), quins hàbitats prefereix i la seva distribució a Andorra, entre altres.

La Guia dels ocells d’Andorra ha estat il·lustrat amb els dibuixos de l’artista Toni Llobet, conegut dibuixant naturalista.

Els principals interessos que aporta el nou llibre són la publicació d’una actualització del coneixement que es té sobre aquest grup faunístic a Andorra, que se sintetitza en una llista patró dels ocells d’Andorra on s’indiquen aspectes com el nivell de protecció a Andorra, la categoria d’amenaça segons criteris de Llista Vermella, la situació en què són presents al Principat (migrants, hivernants, accidentals) o l’abundància estimada de parelles que nidifiquen al nostre país.

D’altra banda el llibre incorpora aspectes que poden facilitar el contacte dels ocells amb els seus observadors tals com un apartat per aprendre “com es pot identificar un ocell” o detalls sobre la probabilitat de detecció de l’espècie, en quins hàbitats es troba o en quins indrets es pot veure, entre altres.

TOTES LES NOTÍCIES