Possible defecte en les rodes de determinades cadires de rodes electròniques Fox

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) de la possibilitat de què les rodes del darrere de determinades cadires de rodes electròniques FOX, fabricades per INVACARE DEUTSCHLAND GMBH d’Alemanya, s’afluixin i es deixin anar podent provocar lesions al pacient.

L’empresa ha adoptat aquesta mesura al detectar un defecte en la longitud de l’eix del motor que pot provocar que l’anell de seguretat que fixa les rodes del darrere deixi de fer la seva funció i que aquestes es puguin deixar anar. Aquest problema afecta a un lot de motors que es va utilitzar en la fabricació d’aquestes cadires.

Productes afectats:

Cadires de rodes electròniques FOX, fabricades per Invacare Deutschland GmbH, Alemanya.

Recomanacions per als establiments sanitaris:

– Si ha lliurat o venut a pacients algun dels números de sèrie de CADIRES DE RODES ELECTRÒNIQUES FOX que apareixen en l’annex intenti identificar-los per procedir a canviar les rodes del darrere.

Recomanacions per als pacients:

– Si disposa d’alguna CADIRA DE RODES ELECTRÒNICA FOX, comprovi si el número de sèrie es correspon amb algun dels números de sèrie indicats en l’annex. En cas afirmatiu contacti amb l’establiment on la va adquirir per a què li canviïn les rodes del darrere. – En cas que no pugui contactar amb l’establiment on va adquirir la cadira contacti amb l’empresa distribuïdora.

– Si la seva cadira de rodes no és una de les cadires de rodes dels números de sèrie de l’annex, no li afecta aquesta nota informativa.

Dades de l’empresa:
Invacare, S.A.
Tel: +34-972493200
www.invacare.es