Poc més de 6 minuts sense subministrament elèctric en un any

cables elèctrics
Cables elèctrics. Foto: ARXIU

El temps d’interrupció del subministrament elèctric ha tornat a baixar sensiblement al 2020, situant-se en 6,186 minuts de mitjana per client. Així n’informa Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) en el balanç de l’any. Es tracta del valor més baix dels darrers quatre anys, i cal tenir en compte que inclou tant els talls per avaries com per aturades programades.

En total, durant el 2020 s’han efectuat 43 talls de subministrament, dels quals 14 han estat provocats per incidents, mentre que 29 s’han dut a terme de forma programada per intervencions d’ampliació o manteniment d’infraestructures.

Pel que fa als minuts de tall, les interrupcions no programades corresponen a 3,729 minuts de mitja per client, mentre que el temps de tall programat correspon a 2,457 minuts de mitja per client.

 

Talls més destacats

El 28 de març es va produir una avaria en un tram aeri entre dues ET (Estacions Transformadores), que va afectar un total de 2.200 clients. La quantitat de clients i la complexitat de l’incident, que va deixar sense funcionament diverses ETs durant més d’una hora, suposen que el temps de tall del mes de març se situï per sobre d’un minut.

Al mes d’agost es dona el temps de tall més important de l’any, a causa d’un incident a la línia d’alta tensió, el 31 d’agost. Es va perdre l’alimentació provinent de França, i com que es tracta de línies d’alta tensió la repercussió en el nombre de clients afectats va ser molt elevada, amb 8.028 clients afectats. Tot i que el temps de tall va ser molt curt, en tractar-se de tants clients, el TIEPI (temps d’interrupció equivalent a la potència instal·lada) d’aquest incident es situa en 1,5 minuts.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES