Passa endavant per als alumnes amb diabetis (DM1)

Els alumnes amb malaltia crònica DM1 rebran una millor atenció (SFGA)
Els alumnes amb malaltia crònica DM1 rebran una millor atenció (SFGA)

El Govern ha aprovat el Decret d’aprovació del Reglament relatiu al programa d’atenció en l’àmbit escolar dels infants amb diabetis mellitus tipus 1. Es regula, doncs, per primer cop a Andorra l’atenció als alumnes amb una malaltia crònica (DM1) que requereix un seguiment adequat per a evitar l’aparició de complicacions en l’edat adulta. Per les seves necessitats específiques, és necessària una coordinació òptima entre la persona afectada, els seus cuidadors i els professionals de la salut. Així doncs, en el cas dels infants és important la coordinació entre els progenitors o tutors, l’escola i els professionals de la salut per tal de donar una qualitat assistencial i un servei eficient.

Amb una planificació adequada, els alumnes que pateixen aquesta malaltia crònica han de poder participar en totes les activitats escolars igual que els altres alumnes. Cal vetllar per la seva seguretat, benestar i rendiment acadèmic, i és de vital importància que rebin una atenció òptima i evitar l’estigmatització que pot causar una malaltia crònica d’aquestes característiques.

El propòsit del Reglament és, doncs, descriure el marc d’atenció per als alumnes amb DM1 a l’escola i articular els rols i les responsabilitats dels progenitors i tutors de l’escola, del personal del menjador escolar, dels professionals de la salut i altres persones en qui els progenitors o tutors deleguin l’atenció. L’objectiu és aconseguir l’accés equitatiu dels alumnes afectats a totes les activitats escolars en un entorn segur i donar suport a la seva autonomia en funció de l’edat, tenint en compte les diverses situacions que poden requerir diferents nivells d’atenció i, per tant, diferents nivells d’expertesa per a donar el suport adequat a cada una d’elles.

El decret, consensuat amb els actors implicats com és la unitat de diabetis del SAAS, l’atenció primària, Educació i l’associació de diabètics; es basa en la Llei general de sanitat, que estableix que correspon al Govern l’ordenament i la programació en tots els àmbits relacionats amb la salut i l’insta a garantir una coordinació òptima entre activitats sanitàries públiques i privades, i una assistència sanitària de qualitat per a tots els ciutadans d’Andorra. L’article 15 estableix la necessitat de protegir les poblacions de més risc, com els infants, i de crear programes sanitaris en àrees d’interès preferent segons les necessitats sanitàries detectades.

[do_widget id=category-posts-pro-64]