La resposta podria ser molt simple: a l’inrevés de com es resol. És a dir, primer s’omple la graella i després es redacten les definicions. La qual cosa és una perfecta banalitat, ja que al contrari fóra senzillament impossible…Llegir