Ordino aprova un pressupost pel 2015 ‘continuista’

comu-ordinoEn la sessió del consell de Comú d’Ordino celebrada aquesta tarda s’ha aprovat el pressupost per al 2015, d’11.160.788,39 €, un 8,71% inferior al del 2014. El conseller de Finances Jordi Ordóñez ha definit el pressupost com equilibrat, fent èmfasi en que, com els exercicis anteriors, no s’exclouen del pressupost cap dels serveis comunals ni les aportacions a la societat SECNOA del camp de neu, pel que tradueix la totalitat dels compromisos de l’administració de cara al 2015.

La rebaixa del pressupost en relació al 2014 ve donada per ser el primer pressupost des de fa tres anys que no inclou els imports per ingrés de l’impost de construcció de La Querola. Els altres ingressos consideren un augment important en l’ITP basat en les estimacions dels anys anteriors. El pressupost és continuista quant a la contenció de la despesa corrent. Aquesta ascendeix a 7.095.863,39 € i es preveu equivalent a la de l’any anterior (+0,08%) a causa de la racionalització duta a terme els darrers exercicis i s’exposa la necessitat de seguir finançant­la amb part de les transferències de govern assignades a inversió.

La partida destinada a inversió, de 1.323.025,00 euros presenta la rebaixa més important per equilibrar el pressupost, un 45% inferior al del 2014. Una vegada realitzada la reforma estructural del centre esportiu amb les millores energètiques escaients, ara es donarà continuïtat a la millora d’equipaments per mantenir la qualitat del servei amb l’augment dels més de 400 nous socis durant el 2014. S’invertirà també en millores d’accessos amb un pont a les Salines per compromisos adquirits a finals dels 90 per les administracions anteriors i es reserva un crèdit important per la possibilitat de reubicar els serveis socio­educatius amb una millora important en tots els aspectes de la seva eficiència. Tampoc es deixa d’invertir en la millora de les infraestructures existents.

Pel que fa a SECNOA, es reserva la quantitat de 662.500eur per poder donar suport al desenvolupament de la gestió del camp de neu.

El 2015 es preveuen 831.400 € pel retorn de deute, fet que situarà el deute del Comú d’Ordino en 16.615.000 €, recordant que es va negociar a 24 anys en 23.658.474€ l’any 2008, l’endeutament total amb SECNOA quedant en 20 milions. Ordóñez ha afegit que es preveu tancar l’exercici 2014 deficitari en uns 600 mil euros, pel fet d’haver ingressat un milió de fraccionament de l’impost de la Querola previst pel 2014 durant el desembre del 2013, sense que això afecti la tresoreria del comú que acumularà romanents positius dels exercicis anteriors superiors als 500.000 €, els quals s’haurien pogut afegir al pressupost 2015, o permetrien modificar aquest darrer amb crèdits extraordinaris.

Text i foto: Comú d’Ordino