ordinoEn la sessió de Consell del Comú d’Ordino d’aquesta tarda s’ha aprovat un pressupost de funcionament pel 2016, de caràcter excepcional per l’entrada en vigor de les lleis de bases l’ordenament tributari i de la Llei de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària (Regla d’or) el gener del 2016 i per l’entrada en funcions d’un nou equip comunal. “L’objectiu és dotar el nou mandat de la possibilitat del funcionament normal fins a l’aprovació del nou pressupost dins el marc de la Regla d’Or”, segons ha explicat el conseller de Finances, Jordi Ordóñez.

Es un pressupost de 11.105.024,09 euros pel que fa als ingressos i de 8.948.302,73 euros de despeses, el que dona un superàvit de 2.156.721,36 euros pel fet de no considerar despeses d’inversió ni aportacions a les societats públiques.

Les partides de personal i de subministrament de béns i serveis són gairebé idèntiques a les del 2015, dotant però al capítol de personal algunes partides com els 30.000 euros de previsió per l’augment de les cotitzacions de la CASS, o rebaixant els honoraris polítics pel fet de passar de 12 a 10 consellers. Pel que fa als subministraments, destacarem la rebaixa de despeses lligades al CEO, pel qual es preveu un dèficit inferior als 40.000 euros (parlàvem de 300.000 euros fa 4 anys) o la dotació de 10.000 euros per millorar l’eficiència dels procediments del comú.

Es contempla un augment del 4,5% de les transferències corrents, degut a la previsió de 12.000 euros pel congrés mundial de neu i muntanya (bianual), l’aportació d’11.000 euros al fons de compensació dins del marc de la llei de sostenibilitat, i 5.000 euros pel funcionament del nou organisme de recaptació comunal que s’afegeix als 25.000 euros inicials per inversió en infraestructures. La resta de les subvencions es mantenen sense variacions significatives.

Les ordinacions comunals, especialment l’ordinació tributària, han estat adaptades als requeriments derivats de l’entrada en vigor de la nova Llei de bases de l’ordenament tributari, i a la vegada s’ha fet un primer pas conjunt amb la resta de comuns per arribar a una homogeneïtzació dels textos articulats.

S’ha desenvolupat en les ordinacions els diferents procediments per a l’atorgament d’ajornaments i fraccionaments, per a la inspecció, per la compensació de deutes i per al procediment sancionador, entre altres aspectes, com l’aplicació dels nous tipus de recàrrecs per constrenyiment, aplicació d’interessos moratoris i extemporanis, i principalment tot allò relacionat amb la nova funció assumida pels comuns, per a l’execució forçosa dels deutes, fins arribar a l’embargament, funció que era assumida integrament per la Batllia fins el moment.

Aquest fet és el que ha portat a treballar en el desenvolupament del projecte d’Organisme de recaptació comunal, on s’integrarien totes les infraestructures comunals existents en la recerca d’una major eficàcia i eficiència en la recaptació comunal i el servei a l’administrat.

Pel que fa als ingressos només es preveuen augments dels preus públics d’entre l’1% i el 5% en serveis del CEO i de l’1,1% a l’Escola Bressol. Pel que fa als impostos directes es mantenen les quantitats estimades pel 2015, els impostos indirectes es preveuen en 250.000 euros contra els 150.000 del 2015 pel nou tipus del 3% de l’ITP.

Durant el 2016 es preveu rebaixar el deute del comú en 875.000 euros.

Es preveu acabar l’exercici 2015 amb un romanent de tresoreria positiu de 1.573.000 euros, pel que sumant-­hi el superàvit d’aquest pressupost “el nou mandat disposarà de llibertat real sobre 3.680.000 euros per destinar a inversió, rebaixa d’endeutament, transmissions de capital a les societats, o el que aprovi dins el marc de la llei”, ha conclòs Ordóñez.

Text i foto: Comú d’Ordino

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada