Ordenament Territorial licita la descontaminació de l’amiant de Ràdio Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs per identificar, triar, traslladar i descontaminar els materials que contenen amiant a l’edifici de Ràdio Andorra. Després d’adjudicar els treballs per a la redacció del plec de bases, ara l’Executiu busca l’empresa perquè s’encarregui d’extreure l’amiant identificat a l’edifici.

El concurs públic és de procediment obert mitjançant concurs nacional i modalitat de contractació ordinària i el termini d’execució dels treballs és de 6 mesos. Les empreses poden presentar les ofertes fins el 28 de novembre.

D’aquesta manera, es fa un pas quasi definitiu en el pla de treball endegat per a la retirada total de l’amiant detectat en elements situats a les emissores i diferents aparells de l’edifici. A més, els treballs responen a la necessitat de conservar el material de Ràdio Andorra d’interès museístic alliberant-lo d’amiant.