Optimisme empresarial sobre el creixement de la facturació i la creació de nous llocs de treball

Un 81,4% dels empresaris que ha participat en el baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu ha assegurat que la seva companyia té perspectives de creixement en la facturació del 2019 respecte al 2018, enfront del 13,18% que creu que no, amb una abstenció del 5,43% dels consultats. Una altra dada del baròmetre fa referència a la previsió de crear nous llocs de treball en els pròxims mesos. En aquest sentit, un 67,13% dels assistents ha contestat que sí, enfront d’un 27,97% que ha dit que no i un 4,9% de no sap/no contesta.

 

A la pregunta de quin impacte espera que tinguin en el seu negoci l’últim cicle electoral, un 42,75% ha contestat que l’efecte serà neutre, enfront del 28,26% que creuen que serà positiu i l’11,59% que ho consideren negatiu.

 

Finalment, s’han inclòs dues preguntes amb els temes fonamentals de la Trobada: la intel·ligència artificial i el medi ambient. A la qüestió de «Com pensa que la robotització i la intel·ligència artificial incidiran en l’ocupació?», el 33,57% assegura que en crearà, el 29,3% que l’afectarà negativament i el 24,48% que tindrà un efecte neutre. Sobre si les seves empreses tenen una política de sostenibilitat i medi ambient, el 64,44% ha contestat que sí, enfront del 14,81% que ha dit que no. Un significatiu 20,74% ha contestat que, «de moment, no».

 

TOTES LES NOTÍCIES