Obrim-los Obrim-les celebra que s’aprovi el projecte de Llei per a l’acolliment de refugiats

Des d’Obrim-los Obrim-les celebrem que per fi ahir, dia 22 de març del 2018, s’aprovés el Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, que ens ha de permetre per fi poder acollir persones refugiades.

És important destacar el suport de tots els grups a aquest text, i que diversosconsellers van reconèixer la seva tardança a l’hora d’elaborar la llei en qüestió.

Valorem positivament la voluntat de garantir els serveis socials bàsics , com l’educació, l’accés a la sanitat, la formació, l’habitatge i el treball així coml’establiment d’unes mentories amb les persones que arribin al país buscant refugi per tal de garantir la seva inclusió. Estarem vigilants i implicades per tal que aquests drets es compleixin.

D’altra banda, des d’Obrim-los Obrim-les censurem el llarg retard ; han passat dos anys des que Govern va anunciar que s’elaboraria un marc judicial per encabir legalment l’acollida de persones refugiades. I, dos anys després, al marge dels punts positius, la llei obtinguda presenta encara molts interrogants i no aconsegueix satisfer l’excepcionalitat del moment.

Censurem que no s’especifiqui , ni per escrit en el projecte de llei ni el dia passat durant el ple del Consell General, el marge de temps en què aquestes persones haurien de venir al país ni tampoc el nombre de persones que podrien venir.

Igualment, queda poc clar els criteris pels quals se seleccionaran les persones que podran trobar refugi a Andorra. Fins i tot, durant el dia d’ahir, es va subratllar que aquestes persones han de manifestar la seva “voluntat ferma de venir a Andorra”, cosa que no sabem en què es traduirà però pensem que és la nostra responsabilitat moral i de respecte pels drets humans oferir-los un refugi i animar-les a venir al país per poder dur una vida digna novament.

També en aquest punt, durant el ple del Consell i al context del projecte de llei es parla de les persones que fugen del conflicte sirià, però no s’especifica la nacionalitat o l’origen quan es descriu qui es podrà beneficiar d’aquesta llei. Si es confirma aquesta restricció, ho veuríem com una manca de solidaritat i d’empatia cap a les persones desplaçades a causa d’altres conflictes que es poden trobar en la mateixa situació o pitjor que les que vénen de Síria.

Un altre aspecte que no queda descrit ni va ser explicat en la sessió d’ahir, són els mecanismes per garantir la inclusió i l’accés als serveis socials bàsics – quan ja és un problema per a altres ciutadans del país trobar habitatge, per exemple- i per això volem saber si, paral·lelament a l’elaboració del projecte de llei, es disposa d’un pla d’inclusió, si s’han mantingut o faran contactes amb altres entitats andorranes o d’altres països, per conèixer els seus plans d’acollida i com es gestionarà aquest acompanyament.

Ens oposem totalment al fet que s’elimini el termini de dos anys per regular el dret d’asil . No voler fer constar per escrit el compromís de regular aquest dret humà fonamental ens sembla un intent de voler deslliurar-se de la responsabilitat que tenen els Governs i la ciutadania de reconèixer el dret a una vida digna, a trobar un futur lluny d’on te’l roben. És un dret fonamental inajornable .

Considerem totalment fora de lloc el canvi d’un a dos anys per establir les quotes d’acollida , perquè a la pràctica suposa reduir al 50% les opcions de les persones refugiades a trobar finalment un país que els obri les portes i perquè la història és canviant i en un període de dos anys podem deixar desemparades persones d’un conflicte que no és atès per la UE. Igualment, això situaria el segon torn per obrir quotes fora de la llei transitòria i, per tant, no tenim garanties que disposin d’empara legal.

Per últim, estem molt agraïdes a les mencions d’ahir i oferim la nostra màxima col·laboració per participar en el procés d’acollida i acompanyament de les persones refugiades que esperem tenir ben aviat entre nosaltres. Ja treballem en aquest sentit i volem seguir fent-ho. La nostra intenció no és només seguir el procés sinó teixir ponts amb el Govern i les entitats presents al país per col·laborar i fer que les persones que arribin al Principat puguin començar una nova vida en pau.

És per aquest motiu que demanarem una reunió amb els responsables de Govern per tal que ens expliquin els terminis per fer efectiva l’acollida, els criteris de selecció i el pla d’acollida, com hem qüestionat anteriorment, i per manifestar la nostra voluntat de col·laboració per treballar plegats en aquest àmbit.

Text: Obrim-los Obrim-les