Obres per reforçar el mur de contenció de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp

L'escola de segona ensenyança d'Encamp
L’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp. Foto: ATV

El ministeri d’Ordenament Territorial ha licitat les obres de reforç del mur ancorat a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de la Vall d’Orient, a Encamp, en la modalitat d’emergència. Es tracta d’una intervenció que té com a objectiu reforçar la seguretat estructural d’aquesta infraestructura, construïda entre els anys 2006 i 2007.

El mur on es durà a terme la intervenció, és objecte de seguiment i inspeccions periòdiques anuals. La darrera que es tenia fins a la data, de l’estiu del 2019, indicava que els valors de tensió dels ancoratges estaven dins dels valors de seguretat establerts. Un cop s’ha fet la revisió d’enguany, s’ha constatat un increment molt elevat de la tensió del mur, degut molt probablement, tal com indica l’últim informe elaborat per enginyers especialitzats, a un moviment del terreny posterior que no era previsible.

Així doncs, el ministeri d’Ordenament Territorial ha encarregat amb caràcter d’emergència, una obra que permetrà assegurar la infraestructura. La intervenció passa per construint una nova filera d’ancoratges i bigues metàl·liques que s’adossaran sobre el parament del mur. També es preveu instal·lar un sistema per drenar l’aigua que pugui acumular-se rere la paret.

La declaració de modalitat d’emergència de les obres suposa que un cop s’acabi el termini per presentar ofertes el 9 de setembre, les obres comencin de manera immediata. La durada prevista de les obres és de tres mesos. Paral·lelament, des que es va tenir constància de l’informe, el passat mes d’agost, es mesura diàriament la instal·lació per comprovar si hi ha moviments indiquin un augment de la inestabilitat del mur. D’aquesta manera, el ministeri d’Ordenament Territorial i el d’Educació i Ensenyament Superior, han acordat, com a mesura d’extrema precaució, inhabilitar una zona del centre. Aquests espais quedaran desocupats fins que es pugui assegurar un nivell suficient de solidesa del mur.

Els ministres d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i membres dels seus equips s’han reunit aquest dimarts amb la direcció de l’escola i amb representants de cada departament de les àrees d’aprenentatge per informar-los de la situació. A hores d’ara, s’està avaluant quina afectació d’espais suposa la inhabilitació d’aquesta àrea del centre i s’està treballant per reubicar els alumnes que es vegin afectats per aquesta mesura ja sigui en altres espais dins de la mateixa escola o en espais situats als voltants del centre educatiu.

TOTES LES NOTÍCIES