Oberta la convocatòria per a les subvencions culturals per un import de 105.000 euros

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions culturals per a l’any 2013, per un import global de 105.000 euros. Aquesta xifra suposa un 6% menys respecte els 112.000 euros destinats al 2012 en aquest mateix concepte.

La convocatòria inclou, de la mateixa manera que en l’edició anterior, quatre modalitats:

  • Per a projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional
  • Per a activitats literàries i projectes editorials
  • Per a projectes de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música
  • Per a projectes de creació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.

Una de les novetats de la convocatòria actual és la manera de distribuir l’import de les subvencions, ja que si bé fins ara s’entregava el 50% en el moment de l’atorgament i el 50% restant un cop entregada tota la documentació acreditativa de la destinació de la subvenció; a partir d’aquest exercici s’entregarà un 60% en la primera fase i el 40% en la segona. Així mateix, el Govern reservarà una part per la promoció exterior dels artistes andorrans mentre hi hagi disponibilitat pressupostària.

Les bases de la convocatòria, que seran publicades al BOPA la setmana vinent, són l’instrument per garantir el principi d’objectivitat, concurrència i publicitat del procés per a la concessió de subvencions i, d’altra banda, fixen els mecanismes que permetin al Departament conèixer la destinació correcta dels fons públics.

En aquest sentit, la nova convocatòria limita la subvenció a les entitats que no hagin regularitzat l’entrega de la documentació acreditant les activitats per les quals van ser subvencionades els exercicis 2010 i 1011, entre altres, amb la finalitat de gestionar millor els dossier oberts.

TOTES LES NOTÍCIES