Nova prestació pels treballadors del sector de la neu en desocupació involuntària per la Covid-19

El ministre Portaveu, Èric Jover, i el de Sanitat, Joan Martínez Benazet.
El ministre Portaveu, Èric Jover, i el de Sanitat, Joan Martínez Benazet. Foto: SFG

L’executiu ha donat llum verda a la modificació temporal i excepcional del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la situació d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

Tenint en compte l’ajornament en la data d’inici de l’activitat comercial i laboral de les empreses que tenen la seva activitat centrada principalment en la neu, la modificació crea una nova prestació econòmica, de caràcter no contributiu, per desocupació involuntària temporal i excepcional que dona resposta a les necessitats econòmiques dels treballadors d’aquests sectors que actualment es troben en una situació de desocupació involuntària de forma totalment aliena a la seva voluntat.

Així doncs, el nou ajut està dirigit als treballadors de l’esquí o sectors vinculats a aquest, que amb residència legal, efectiva i permanent a Andorra, no han pogut iniciar la seva activitat laboral i la qual ha estat fins ara, al igual que la temporada d’hivern 2019-2020, la seva font d’ingressos principal. Entre els requisits per optar a la prestació, s’estableix que el fet d’haver estat contractat a Andorra durant la temporada d’esquí 2019-2020, en règim de jornada legal ordinària, en algun dels sectors d’ocupació afectats per l’ajornament de l’inici de la temporada d’esquí 2020-2021.

La situació de desocupació ha d’haver estat causada per no haver pogut formalitzar el contracte de treball corresponent o una vegada formalitzat no han pogut fer efectiva la seva incorporació al lloc de treball per haver-se ajornat la data d’inici de les activitats del sector de l’esquí o derivats d’aquest per la temporada d’hivern 2020-2021.

La durada de l’ajut s’aplicarà a partir de l’1 de desembre del 2020 i es mantindrà fins que les empreses relacionades amb l’activitat de l’esquí no iniciïn amb normalitat la temporada 2020-2021. Una vegada començada l’activitat, aquest ajut queda extingit. Totes les persones susceptibles de beneficiar-se d’aquest ajut poden sol·licitar-lo a l’entrada en vigor d’aquest Decret, però es percep a partir de l’1 de desembre del 2020, llevat que la data d’inici del contracte laboral sigui posterior, quan percebrà a partir de la data d’inici establerta al seu contracte laboral.

La quantia de la prestació econòmica per desocupació involuntària és equivalent al salari mínim oficial mensual, amb el topall màxim del llindar econòmic de cohesió social (LECS) personal o familiar, segons correspongui. Així mateix, el Govern afilia les persones beneficiàries a la CASS com a cotitzadores a la branca general i a la branca de jubilació, i els descompta el percentatge de cotització corresponent, d’acord amb la legislació en matèria de seguretat social vigent, durant el temps que es percebi l’ajut. En tot cas, es recorda que són ajuts de caràcter no contributiu.

Per facilitar la tramitació de la prestació, s’han adaptat els requisits relatius al període de cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, els quals han estat reduïts. També s’ha suprimit el període d’inscripció al Servei d’Ocupació i s’ha reduït el termini per resoldre la sol·licitud, que passa de dos mesos a deu dies, reduint-se també el volum de documentació que cal adjuntar.

Les persones que vulguin sol·licitar l’ajut per desocupació involuntària regulat en aquest Decret han de presentar la sol·licitud corresponent al Servei de Tràmits del Govern, prèvia descàrrega del formulari al portal web d’aquest Servei (www.tramits.ad/) i cita prèvia. El sol·licitant ha d’adjuntar, entre d’altres, la següent documentació:

  • Còpia del contracte acompanyat d’un certificat de l’empresa conforme no ha iniciat la relació laboral de jornada legal ordinària com a conseqüència de l’ajornament de la data d’inici de la temporada d’esquí 2020-2021 (si escau).
  • Certificat de l’empresa que l’havia de contractar en què consti el compromís de contractació efectiva per part de l’empresa (si escau) i en què s’indiqui: el nom de l’empresa, el lloc de treball per al qual la persona sol·licitant havia de ser contractada en règim de jornada legal ordinària, el motiu pel qual no s’ha pogut fer efectiva la contractació, la data prevista d’inici de l’activitat laboral, el salari fix mensual, les dades de la persona de contacte de l’empresa i el número de telèfon de contacte.

TOTES LES NOTÍCIES