Nova convocatòria d’ajuts a l’habitatge més flexible

Edificis d'habitatges al carrer Prat de la Creu
Edificis d’habitatges al carrer Prat de la Creu. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret de modificació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, amb l’objectiu de crear un nou ajut per a l’habitatge de lloguer amb criteris d’accés més flexibles.

Aquest nou ajut s’emmarca en les accions per la millora del poder adquisitiu de la ciutadania que el Govern va presentar a finals d’abril d’enguany. Així doncs, amb la voluntat d’ampliar la població que pot sol·licitar l’ajut, es redueix el període de residència legal i efectiva a Andorra de cinc a tres anys; i el topall d’ingressos per poder sol·licitar l’ajut passa d’1,2 a 1,3 vegades el Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) personal o familiar. L’augment del LECS permetrà, d’entrada, que 65 famílies que fins ara no podien accedir a l’ajut a l’habitatge de lloguer ara ho puguin fer. A més, s’estima que unes altres 100 famílies addicionals es podran beneficiar de la nova convocatòria.

Alhora, s’incrementa el percentatge de participació de l’ajut en l’import de la renda mensual del 35% al 40% per als col·lectius prioritaris i del 30% al 35% per a la resta de la població. Es recorda que entre els col·lectius prioritaris es troben, entre d’altres, les persones grans, famílies monoparentals o nombroses o en situació econòmica desavantatjosa, que conviuen en una llar desestructurada i dones víctimes de violència de gènere i domèstica.

L’augment del 5% s’aplica també a les 1.471 sol·licituds atorgades en la convocatòria del 2022 per tal d’equiparar-les. Aquest increment s’aplica d’ofici a partir de l’1 de juny i fins el 31 de desembre del 2022.

Pel que fa a les persones que han participat a la convocatòria dels ajuts per a l’habitatge de lloguer per a l’exercici 2022, però han obtingut una resolució desfavorable per incompliment d’algun dels requisits que es flexibilitzen, poden sol·licitar aquest nou ajut sense necessitat de presentar cap tipus de documentació, llevat de la sol·licitud corresponent.

L’atorgament d’aquest nou ajut serà efectiu a partir del primer dia del mes següent a la data de la presentació de la sol·licitud o en què la persona sol·licitant ha presentat tota la informació i la documentació requerides i fins el 31 de desembre del 2022. El nou ajut es podrà sol·licitar al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat a partir de l’1 de juny del 2022.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES