Nomenats sis agents de duana en període de prova

Un funcionari de Duana revisant amb un transportista la mercaderia
Un funcionari de Duana revisant amb un transportista la mercaderia. Foto: ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, el nomenament com a funcionaris en període de prova sis agents, que ja han superat la formació, en el lloc de treball d’agent de duana.

El període de formació es va iniciar el 12 d’octubre del 2020 i s’ha allargat unes 448 hores. La instrucció va consistir en els coneixements i aplicacions de les lleis, els reglaments, els mòduls específics i normes internes de funcionament del Cos de Duana, sota la tutoria dels comandament del mateix cos. Així doncs, vist que les avaluacions efectuades als sis agents de duana durant el període de la formació són favorables, la Secretaria d’Estat de Funció Pública, a proposta del Comitè Tècnic de Selecció, ha proposat al Govern el nomenament com a funcionaris en període de prova.

Aquests agents estan adscrits al Departament de Tributs i Fronteres del Ministeri de Finances. La data d’inici del període de prova és a comptar de l’endemà de l’acord del Govern i s’allargarà durant 12 mesos per a cinc agents que han accedit per edicte extern i durant 6 mesos per a l’agent que ho va fer per concurs de mobilitat.

TOTES LES NOTÍCIES