Nomenats 12 agents de Policia en període de formació

Agents de policia en una formació anterior
Agents de policia en una formació anterior (Arxiu)

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el nomenament en període de formació de nou agents de Policia, relatiu a la convocatòria que es va anunciar el passat 19 de febrer del 2020. Entrant al detall, un total de 12 persones han superat el procés de selecció al qual es van presentar 55 candidats.

Per consegüent, les 9 primeres persones han assolit una plaça d’agent de policia en període de formació, d’acord amb l’edicte de data 19 de febrer del 2020 mentre que les 3 restants (10, 11 i 12) han quedat en reserva de plaça. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 18 de gener del 2021, ja que és la data prevista d’inici del període de formació.

Referent a les reserves de plaça, cal precisar que en el decurs del procés de selecció hi ha hagut 3 places vacants en el lloc de treball d’agent de policia ja que els seus titulars han causat baixa del Cos de Policia per canvi de departament o excedència sense reserva de plaça. Amb la finalitat d’aconseguir que el cos disposi del personal suficient per assegurar un bon funcionament en base a la eficàcia i eficiència, és necessari poder cobrir les 3 places vacants amb els 3 candidats en reserva de plaça.

Així doncs, també s’ha aprovat fer efectiva la reserva de plaça i que, també, es puguin nomenar en període de formació els candidats classificats en les posicions número 10, 11 i 12. D’aquesta manera, el Govern també ha aprovat el nomenament en període de formació de les tres persones. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 18 de gener del 2021, ja que és la data prevista d’inici del període de formació.

TOTES LES NOTÍCIES