Moody’s manté la qualificació de MoraBanc amb un ràting A2 a llarg termini i una perspectiva estable

En el seu informe publicat el passat 16 d’abril, Moody’s manté la qualificació de MoraBanc gràcies a la bona gestió i als nivells excel·lents de solvència i liquiditat, que no s’han vist afectats pel context actual de crisi financera internacional, en un moment en què les agències de qualificació estan revisant a la baixa els ràtings dels sector financer en general.

MoraBanc manté els ràtings a llarg termini amb una qualificació A2, a curt termini P-1 i de fortalesa financera C+ i amb una perspectiva estable (la qualificació a llarg termini és equivalent a un ràting A per part de les agències Standard&Poor’s o Fitch). El Grup bancari manté la mateixa qualificació des de l’any 2006, el que significa un reconeixement continuat de la soliditat del grup, amb un nivell elevat de solvència.Aquesta nota és la més alta del sector bancari andorrà.

Els aspectes com la bona reputació i la qualitat dels serveis amb una marca de banca privada forta i reconeguda, la forta capitalització de MoraBanc i una situació financera òptima, que es combina amb un perfil de risc baix i una rendibilitat sòlida, han estat determinants en l’opinió que la prestigiosa agència de qualificació expressa en el seu informe.

L’agència Moody’s destaca especialment la ràtio de solvència de MoraBanc, que se situa a 31/12/2011 al 29,68% augmentant 4 dècimes en relació al 2010, així com els alts nivells de liquiditatde MoraBanc del 90,97% i l’excel·lent eficiència operativa amb un bon control de costos. L’informe de Moody’s estudia detalladament la situació financera de MoraBanc, efectua una anàlisi en profunditat i destaca l’estructura creditícia de l’entitat, assignant un ràting pel deute a curt termini i un altre pel deute a llarg termini.

 

Reconeixement a la solidesa del grup, Banc de l’Any a Andorra

La solidesa del grup MoraBanc i la seva estratègia han estat clau per mantenir la qualificació de l’entitat i és també per aquests motius que es va rebre el desembre del 2011 el reconeixement de Banc de l’Any a Andorra per part de la revista del Financial Times, The Banker, un premi rebut dues vegades en tres anys.

 

El prestigi de Moody’s

Moody’s Investors Service és una de les agències de ràting més prestigiosa del món i destaca pel rigor i credibilitat de les seves anàlisis, que tots els mercats tenen molt presents. Es tracta d’una entitat líder en la investigació, anàlisi del risc i qualificació del deute d’entitats privades, públiques i governs.

Els criteris estandarditzats internacionalment i el nivell de solvència financera que presenta una entitat en funció del seu tipus de negoci, de la qualitat dels seus actius i de l’estructura del seu deute, són la base de les opinions expressades per Moody’s en els seus informes.

MoraBanc és un grup bancari que té com a objectiu atendre les necessitats dels seus clients i satisfer les seves expectatives, amb una organització orientada a la creació de valor i amb la qualitat com a element fonamental.

TOTES LES NOTÍCIES