Modificat el reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la directora de l’Agència de Qualitat d’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Marta Fonolleda
La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la directora de l’Agència de Qualitat d’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), Marta Fonolleda. Foto: Arixiu

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, una modificació del Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). El ministre portaveu, Eric Jover, ha recordat que l’AQUA és l’entitat que s’encarrega d’assegurar i analitzar la qualitat de l’ensenyament superior del país, mitjançant avaluacions i acreditacions dels ensenyaments estatals, els centres, el professorat i l’activitat de recerca.

Així, el reglament va entrar en funcionament ara fa un any i regula, entre altres, la Comissió d’Avaluacions. Ara, un cop s’ha posat en marxa i després d’uns mesos de funcionament, la Comissió s’ha copsat la necessitat d’adequar-ne alguns aspectes al funcionament actual.

D’aquesta manera, el nou text estipula que la Comissió ha d’estar formada pel director de l’AQUA en tant que president i com a mínim dos membres vocals, un dels quals assumeix el càrrec de vicepresident. Perquè la Comissió es consideri vàlida, cal la presència com a mínim del president i un dels vocals. En casos excepcionals, el president pot delegar al vicepresident.

Els vocals, que anomena el Comitè Director, cal que tinguin una trajectòria reconeguda en l’àmbit de l’ensenyament superior a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, posseeixin coneixement del context andorrà i no tinguin un conflicte d’interessos per exercir. A més, el president també pot nomenar un secretari, que assisteix a les reunions amb les funcions de redactar l’acta i gestionar la documentació.

Les acreditacions de l’AQUA prenen com a referència, d’una banda, les directrius i els estàndards de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area) i per l’altra banda, la normativa andorrana en matèria d’ensenyament superior. En concret, es tenen en compte cinc dimensions: la qualitat interna i millora contínua, les activitats i plans d’estudi, el personal acadèmic, els recursos de suport i la informació pública.

TOTES LES NOTÍCIES