Modificat el Reglament d’adopció per adaptar-se a les recomanacions de la Conferència de l’Haia

El Govern ha aprovat, a proposta del ministeri de Salut i Benestar, el Decret de modificació del Reglament d’adopció. El Reglament d’adopció vigent a Andorra des de l’any 2006, s’adaptarà així a les darreres exigències i recomanacions de la Conferència de l’Haia, en tant que màxim organisme internacional competent en matèria d’adopció internacional. L’any passat, l’Oficina Permanent de la Conferència de l’Haia va elaborar la guia anomenada L’acreditació i els organismes acreditats per a l’adopció: principis generals i guia de bones pràctiques, que concreta més el paper dels organismes acreditats internacionalment per a la tramitació d’adopcions.

Durant el segon semestre del 2012, el Ministeri de Salut i Benestar ha dedicat nombrosos esforços a consolidar el Servei d’Adopció i a millorar els processos d’adopció, obrint la tramitació d’adopcions a nous països (Brasil, El Salvador, Federació Russa i Etiòpia), una obertura que enlloc de tramitar-se entre autoritats centrals, que sovint requereix de procediments administratius feixucs i extremadament  protocol·laritzats, aquest cop  s’ha dut a terme per mitjà de la col·laboració amb Entitats Col·laboradores en Adopcions Internacionals (les denominades ECAI), i més concretament amb l’entitat Associació d’Ajuda als Infants del Món (AAiM), una entitat que una llarga i reconeguda trajectòria en els processos d’adopció amb aquests i altres països i amb la qual s’ha establert el conveni de col·laboració corresponent.

El Reglament d’adopció de 29 de novembre del 2006 ja preveu en el seu article 5 que la Direcció de Serveis Socials pugui delegar  a entitats o persones col·laboradores sense ànim de lucre i degudament acreditades pel Govern, entre altres, la tramitació de l’adopció al país d’origen del menor. Ara s’aprofita la recomanació de la Conferència de La Haia per desenvolupar més aquest aspecte, en termes compatibles amb la pràctica que ja estan fent països grans que generen moltes adopcions internacionals, com la Federació Russa i la Confederació Brasilera.

D’altra banda s’aprofita aquesta ocasió per introduir altres canvis menors al text normatiu a fi de donar-li una major coherència i alhora esmenar errors gramaticals, d’estructura, així com certs equívocs tipogràfics observats al llarg de l’aplicació i revisió del Reglament, canvis que en cap cas modifiquen però les disposicions recollides en el text normatiu vigent i que simplement tenen com a objectiu millorar-ne el seu contingut.

TOTES LES NOTÍCIES