Modificació dels lots afectats per la retirada del mercat de diferents implants mamaris Perthese

El Ministeri de Salut i Benestar ha tingut coneixement, a través de l’Agence National de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé de França  (ANSM), que l’empresa Pérouse Plastie SAS ha modificat els lots afectats per la retirada del mercat dels seus implants mamaris Perthese® i Perthese Esthea® (nota informativa del dia 05/03/2013).

TOTES LES NOTÍCIES