Modificació del Reglament del port i ús d’armes i dels mitjans coercitius autoritzats al Cos Penitenciari

Una pistola amb bales
Una pistola amb bales (iStock)

S’ha aprovat la modificació del reglament del port i l’ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats als membres del cos penitenciari d’Andorra. El Govern considera que es tracta d’una modificació necessària per a adaptar la composició i el funcionament de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Control dels Mitjans Coercitius a la realitat actual.

La Comissió –conformada pel director o director adjunt, un membre del cos formador de tècniques d’intervenció, un membre formador de tir i un metge generalista– té finalitat principal de vetllar perquè la utilització dels mitjans coercitius autoritzats es faci respectant els principis de necessitat, congruència i proporcionalitat. El nou reglament incrementa la periodicitat amb la que es reuneixen, que passa a ser quinzenal (fins ara es reunien mensualment). El canvi respon a la voluntat de dotar de més garanties i vetllar per l’estat de salut dels interns de manera que es puguin avaluar més sovint i de manera individualitzada.

A banda, també s’aprofita la modificació per a introduir la necessitat d’impartir una formació relativa a les característiques tècniques de les armes de foc i mitjans coercitius al membre de la Comissió Tècnica d’Avaluació i Control dels Mitjans Coercitius que no pertany al Cos Penitenciari, i es concreta la classificació de les armes autoritzades a la presó.

TOTES LES NOTÍCIES