Missatge del copríncep francès en ocasió del 23è aniversari de la Constitució

Des de l’any 1993, el poble andorrà celebra cada 14 de març l’adopció per referèndum de la seva primera Constitució. En ocasió d’aquest 23è aniversari he volgut, per aquest missatge, adreçar al conjunt dels habitants del Principat els meus desitjos de felicitat i de prosperitat.

Aquest aniversari és per a mi l’ocasió d’invitar el Govern i el Consell General a continuar les reformes profundes, difícils, però necessàries implementades tant en el pla econòmic com en el fiscal. Aquestes permetran a Andorra afrontar el seu futur sense inquietud. Les autoritats andorranes poden comptar amb la meva plena confian- ça i el meu suport, dins el respecte de les funcions que m’atribueix la Constitució, per acompanyar-les en aquestes reformes valentes.

Estaré igualment prop d’elles en el procés d’aproximació entre la Unió Europea i el Principat que està actualment iniciat. En aquest dia de commemoració, invito al conjunt de les forces vives d’Andorra, govern, consell general, parròquies, actors de la vida econòmica, ciutadanes i ciutadans a continuar a desenvolupar els principis inscrits en el preàmbul de la Constitució, que estan més que mai d’actualitat : els de llibertat, de democràcia i de progrés social.

François Hollande. Copríncep francès

TOTES LES NOTÍCIES