Missa funeral per l’Arquebisbe Joan Martí Alanis

Avui diumenge dia 13 d’octubre l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives ha presidit la Missa vespertina Capitular del diumenge a la Catedral, on s’ha pregat per l’etern repòs de l’Arquebisbe Joan Martí i Alanis, en el desè aniversari del seu traspàs, que s’esqueia el dia 11 d’octubre. Hi ha assistit el Capítol Catedral encapaçalat pels Vicaris Generals de la Diòcesi i pel Degà del Capítol, Mn. Xavier Parés.

A la seva homilia l’Arquebisbe Vives ha glossat la Paraula de Déu proclamada en aquell diumenge on Jesús subratlla l’actitud de glorificació de Déu i d’agraïment d’un samarità que tenint la lepra com 9 altres leprosos, ell és l’únic capaç d’adonar-se en ser curat que ha de tornar primer a donar gràcies a Jesús i glorificar Déu. Ha demanat als fidels el ser agraïts amb els dons que rebem de Déu cada dia.

També ha volgut agrair i pregar per la figura del qui fou Pastor d’Urgell durant 32 anys (1971-2003), Mons. Joan-Martí i Alanis, tot destacant-ne les seves dots pastorals de govern i l’impuls decidit que va donar en promoure la Constitució democràtica del Principat d’Andorra l’any 1993.

Al final de la Missa Mons. Vives ha volgut explicar als fidels que haa fet servir a la celebració eucarística el bàcul que Mons. Martí utilizava, on hi figura el seu lema episcopal: “la unitat en la caritat” i l’escut del Principat d’Andorra.

El dia 11 d’octubre, dia en què s’esqueien justament els 10 anys de la mort de l’Arquebisbe Martí, a l’església de La Missió de la Seu d’Urgell va tenir lloc una Eucaristia en sufragi de la seva ànima que fou presidida pel Vicari General de la Diòcesi i Rector de la Parròquia, Mn. Ignasi Navarri i concelebrada pels sacerdots de la ciutat