Miquel Àngel Barbolla serà nomenat cap de l’Àrea de Policia Criminal en substitució de Jordi Torres

El director adjunt i cap de l’Àrea de Policia Criminal, Jordi Torres, després de vint-i-vuit anys i mig de servei al Departament de Policia, per motius estrictament personals i del tot desvinculats a l’aprovació i la futura entrada en vigor de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, ha decidit acollir-se a la jubilació voluntària a comptar de l’1 de gener de 2015, a fi de continuar la seva carrera professional en el sector privat.

La jubilació voluntària de Jordi Torres no comportarà cap altra modificació en la composició de la Direcció del Cos de Policia, que seguirà sent integrada pel director Jordi Moreno i pels directors adjunts Bruno Lasne, Maribel Lafoz i Miquel Àngel Barbolla. Tanmateix, Miquel Àngel Barbolla serà nomenat en breu com a cap de l’Àrea de Policia Criminal en substitució de Jordi Torres, i l’Àrea d’Administració i Recursos Humans que fins ara comandava ho serà directament pel director Jordi Moreno.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.