Ministeri, SAAS i CASS integraran la Comissió Mixta de Sanitat

Cartell de la façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Cartell de la façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la creació de la Comissió Mixta de Sanitat, el seu funcionament intern i la composició de l’entitat, que inclou el ministre i la secretaria de Salut, el president de la CASS i el director general del SAAS.

La Llei general de sanitat de 1989 distribueix les competències en matèria de salut de la següent manera: és el Govern qui ordena i programa tots els àmbits relacionats amb la salut, així com l’execució en matèria d’higiene i salut pública. La CASS és qui recapta les cotitzacions dels seus assegurats, el finançament dels serveis sanitaris rebuts pels seus beneficiaris i la iniciativa normativa en matèria de seguretat social. Finalment, correspon al SAAS la gestió dels serveis de salut finançats públicament, a més de les funcions que defineix la seva pròpia llei.

La creació d’aquesta Comissió Mixta permetrà coordinar les funcions encomanades per llei a les tres entitats en matèria sanitària, alinear les tres institucions, planificar i prioritzar les accions i projectes que cal dur a terme per al desenvolupament de la política sanitària i coordinar el desplegament i l’aplicació de tota la normativa que s’implementa en aquest àmbit. La nova Comissió Mixta de Sanitat es reunirà en caràcter ordinari un cop al mes.

TOTES LES NOTÍCIES