Micó: “A Andorra el transport públic està molt relacionat amb la divisió social”

Dins de l’Observatori Social d’Andorra corresponent al primer semestre del 2018, el Centre de Recerca Sociològica (CRES) dedica un apartat a avaluar la satisfacció ciutadana amb els serveis públics.

En el cas del transport públic, el 19,2% diu que l’utilitza normalment, i un 9,4% diu que utilitza vehicle propi i transport públic de manera combinada. Si es compara amb les dades del 2008, que són les més recents, es pot apreciar un increment (llavors només l’utilitzaven un 4,4%).

Ara bé, si s’analitza el perfil de les persones que fan ús d’aquest transport, són sobretot mestresses de casa, personal no qualificat, jubilats, aturats i joves. “A Andorra el transport públic està molt relacionat amb aquesta divisió social”, fet que no passa a d’altres llocs, ha assegurat el director del CRES, Joan Micó.

En d’altres paraules, hi ha una divisió sobre qui l’utilitza o no l’utilitza “en funció dels ingressos”. D’altres dades destacades sobre els serveis públics són que gairebé la meitat de la població no sap què fa el Raonador del Ciutadà, i que els Centres d’Atenció Primària són els serveis més ben valorats per la ciutadania.