Més temporers

El 24 de novembre s’havien contractat prop de 1.300 temporers, xifra que representa un augment del 3,4% respecte del mateix període de l’any passat. Han pujat els extracomunitaris i han baixat els que venen de la Unió Europea.

Augmenta la contractació de temporers. De moment s’han concedit 1.291 autoritzacions en comparació a les 1.249 de la temporada passada. La majoria són extracomunitaris amb un creixement del 17,1% si es compara amb l’any passat.

En canvi, els comunitaris han baixat un 18,1%. Ha pujat més d’un 50% el nombre d’empleats temporals que poden treballar al comerç al detall i també ha augmentat els que ho fan a pistes i en el sector de lloguer de material d’esquí. En canvi, ha disminuït molt el nombre dels que poden fer-ho a les agències de viatges.

S’ha de tenir en compte que encara es poden fer més contractacions ja que la quota inicial era de més de 4.600 treballadors i només s’ha esgotat un 28% de la xifra autoritzada. També s’ha de ressaltar que ha baixat lleugerament el nombre de temporers que retornen. Pistes és el sector on reincideixen més.