Més queixes dels metges pel sistema informàtic de la història clínica compartida

Un doctor atenent un pacient

Un bon nombre de metges de capçalera considera que l’eina informàtica que han d’utilitzar per treballar en la via preferent fa perdre l’essència del que és un metge de capçalera i la relació amb el pacient. Aquesta setmana ha tingut lloc una reunió dels facultatius que no estan gens satisfets amb tots els canvis implantats l’1 de gener.

Una setantena de metges reunits en assemblea aquesta setmana ha manifestat als responsables del seu col·legi professional el descontent de la majoria pels inconvenients que en la tasca diària està provocant el nou sistema d’història clínica compartida i tots els canvis que la via preferent implica.

A més dels problemes pràctics que el sistema informàtic està generant, segons els doctors consultats, es desvirtua totalment la filosofia d’un metge de capçalera i deshumanitza la relació amb el pacient. Afirmen que estan més temps mirant la pantalla de l’ordinador que el malalt.

A més consideren que certs detalls íntims del dossier d’un malalt potser no és adequat que puguin ser consultats pels metges d’altres especialitats, tot i que s’estigui complint la llei de protecció de dades.

Malgrat tot reconeixen que la història clínica compartida és bona idea, però que la seva implantació no està sent fàcil sobretot perquè la majoria considera que el programa informàtic no és una bona eina de treball.

Des del SAAS es fa un seguiment exhaustiu de tota la implantació mitjançant un equip que agrupa personal informàtic i facultatius. Aquests modifiquen i ajusten els canvis necessaris a mesura que es van produint errors o sorgint entrebancs.

TOTES LES NOTÍCIES