Més del 50% dels hotels s’han inscrit al registre d’ocupació

hotels2Prop del 60% dels 294 hotelers i empresaris del sector estan inscrits al registre d’ocupació d’allotjaments turístics que obliga a incloure els clients en una base i permet actualitzar els serveis de l’establiment. Amb tot, només el 25% hi entra dades. L’11 d’abril s’acaba el termini per donar-se d’alta al registre. Per això es fa una segona ronda informativa.

A Andorra hi ha 294 allotjaments turístics, dels quals 169, un 57,48% està inscrit al registre d’ocupació, anomenat ROAT, però encara queda molta feina per fer. Segons ha explicat el ministre de Turisme i Medi Ambient, Francesc Camp, un 75% encara han d’introduir les dades.

Durant un any s’ha treballat per agilitar l’entrada de dades, s’ha simplificat el qüestionari de les dades obligatòries i s’han atès nombroses peticions.

Fins dijous es faran reunions a diverses parròquies per acabar d’informar el sector i recollir-ne les inquietuds. Des del ministeri el missatge que es passa és que l’important és regularitzar aquesta situació i “donar-se d’alta”. Tot i que encara hi ha cert marge, Camp adverteix que si no s’entren les dades acabaran havent-hi sancions.

Una de les qüestions que porta més cua és la de les dotze hores per entrar les dades de clients d’estada llarga, un termini que diuen que es podria ampliar si hi ha quòrum.