Més de dos terços dels creueristes prefereixen una barra lliure a anar-se’n d’excursió

Els espanyols sembla que ho portem a la sang i on es posi una barra lliure de regal que es tregui la resta. El cercador de creuers més ràpid del món Aquotic.com ha fet una enquesta entre els seus usuaris per saber quines són les ofertes que més valoren i els serveis que més demanden a l’hora de triar un creuer. Més de dos terços d’ells (68%) preferien tenir begudes il·limitades de regal abans que les excursions incloses o no haver de deixar propines.

L’equip de Aquotic.com ha realitzat una enquesta a 1.000 usuaris majors de 18 anys, com a part d’un estudi de les preferències dels espanyols en els creuers i que almenys n’haguessin contractat un en els últims 12 mesos.

A tots els enquestats se’ls va demanar que diguessin quina era l’oferta que més els agradaria rebre per part d’una companyia naviliera durant un creuer, aquestes van ser les respostes més comuns:

1. Begudes il·limitades (68%).
2. Excursions incloses (23%).
3. Propines de regal (5%).
4. Crèdit gratis per gastar a bord (3%).
5. Wifi Gratuït (1%).

També, com a part de l’estudi es va preguntar quins eren els serveis que per a ells eren més importants en un creuer. Un cop més sembla que espanya és un país de costums i que el bon menjar ocupa un lloc primordial en les seves vides, ja que un 72 % dels enquestats van confessar que el més important per a ells era com serien els restaurants del vaixell.

Serveis més importants per als espanyols en un vaixell:
1. Restaurants (72%).
2. Espectacles (61%).
3. Piscines (22%).
4. Bars i salons (17%).
5. Activitats per a nens (13%).
6. Animació (12%).
7. Spa (3%).