Més de 40 països celebren el Dia Internacional del Joc

Uns nens jugant a saltar la corda (freepik)
Uns nens jugant a saltar la corda (freepik)

La iniciativa de celebrar el Dia Internacional del Joc va sorgir l’any 1999 per l’Associació Internacional de Ludoteques (ITLA). Posteriorment, va ser impulsada l’any 2008 per la doctora Freda Kim. L’elecció del dia 28 de maig, com a data per celebrar aquest dia internacional, obeeix a la data de constitució de l’Associació Internacional de Ludoteques (ITLA).

La seva principal finalitat és la de visibilitzar el dret al joc per als nens, recolzat a l’article 31 de la Convenció sobre els Drets del Nen de les Nacions Unides. Aquest article destaca que els nens tenen dret al descans, a l’esbarjo, als jocs i activitats recreatives d’acord amb la seva edat, així com participar lliurement i activament en la vida cultural i en les arts.

Actualment el Dia Internacional del Joc és celebrat a més de 40 països arreu del món.

TOTES LES NOTÍCIES