Més de 4.300 pensionistes es beneficien de l’augment del 3,5% de les pensions inferiors al salari mínim

facana de l'edifici de la CASS
La façana de l’edifici de la CASS. Foto: ARXIU

El Consell d’Administració de la CASS ha informat, mitjançant un comunicat, que s’incrementen les pensions més baixes en un 3,5% per a aquest any 2021, tal i com es preveu en la Llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i millora del poder adquisitiu. En aquest sentit, assegura que des de la CASS ja s’han realitzat les modificacions informàtiques necessàries perquè a partir del mes de gener un total de 4.327 pensions s’incrementin, de manera automàtica, segons els criteris marcats per la Llei.

Per beneficiar-se d’aquest augment cal que l’import mensual percebut per totes les pensions sigui inferior al salari mínim interprofessional, la persona beneficiària resideixi al Principat i compleixi els requisits d’haver cotitzat un mínim de 25 anys a la branca de jubilació. També en els casos de pensions de viduïtat cal acreditar un període de cotització de 25 anys a la branca de jubilació, i per als casos d’invalidesa per accident o malaltia cal acreditar un període de 25 anys de cotització a al branca general.

Aquest increment extraordinari té caràcter no contributiu i es manté mentre la persona assegurada continuï complint els requisits establerts. La resta de pensions no s’incrementaran degut al fet que l’IPC és negatiu. 

 

Informe de la defensora de l’afiliat

Tot i ser una any amb vàries setmanes de confinament, s’han realitzat 145  entrevistes amb afiliats que s’han realitzat de forma presencial o telemàtica. Els  temes de consulta s’han mantingut d’anys anteriors amb prevalença pel no reemborsament de prestacions i desacords amb altes mèdiques i determinació de grau d’invalidesa

Es destaca que el nombre de queixes rebudes ha estat molt baix, i que  aquestes es podrien evitar millorant la informació que es dona a l’afiliat.  

La fins ara defensora de l’afiliat, Carme Moles, ha informat que deixa el càrrec i el consell d’administració de la CASS li ha agraït la tasca realitzada i ha iniciat el procés per trobar un nou defensor de l’afiliat.  

 

Serveis per videoconferència i altres

D’altra banda, el Consell d’Administració ha informat positivament la proposta de modificació de la nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS proposada pel Ministeri de Salut, amb la creació de les lletres clau i les condicions de prestació de les sessions no presencials de logopèdia, per realitzar les visites per videocomunicació.

Es preveu la posada en funcionament d’aquest servei el 16 de febrer.  

El Consell d’Administració també ha informat positivament la proposta de modificació proposada pel Ministeri de Salut, amb la creació de lletres clau i les condicions de prestació dels serveis al pacient subagut i atenció psicogeriàtrica aguda del SAAS.  

Finalment, vista la satisfacció dels assegurats atesos a l’Institut Guttmann i la bona  interlocució entre els professionals de la CASS, SAAS i IG, després d’una revisió i negociació, el Consell d’Administració valida l’actualització de tarifes.  

TOTES LES NOTÍCIES