Més advocats i jutges que la mitjana europea, conclusió de l’informe de Justícia del Consell d’Europa

Consell d'Europa.
Consell d’Europa. Foto: ARXIU

El nombre de professionals de l’àmbit judicial d’Andorra, sobretot els advocats, supera la mitjana de quaranta-cinc països europeus, segons l’informe d’enguany elaborat pel Consell d’Europa. Per contra, els recursos en tecnologia de la informació i comunicació, eina clau en aquest context de pandèmia, hi estan per sota.

Més advocats i jutges que la mitjana europea i inversió tecnològica per sota, conclusions de l’informe de Justícia del Consell d’Europa

Segons l’informe 2020 del Consell d’Europa, que avalua l’eficiència i la qualitat de la Justícia, el volum de professionals dels diferents sistemes judicials és estable, tot i que el d’Andorra sobrepassa la mitjana, sobretot en el cas dels advocats i els jutges. El total de fiscals, però, es troba lleugerament per sota. Pel que fa als recursos financers, ressalta el barem de l’assistència legal, que es troba una mica per sobre.

Un dels aspectes avaluats que es consideren essencials, i més encara en l’escenari actual de crisi sanitària, és el de la tecnologia de la informació i la comunicació. Els estats inverteixen cada cop més en aquestes eines, però, en el cas del Principat, els recursos actuals són inferiors a la mitjana. Malgrat que falten dades en relació amb els casos que es tracten, pel que fa als de tipologia criminal, el balanç entre els nous, els resolts i els pendents, així com els respectius terminis, està alineat amb la mitjana.

En termes generals, els pressupostos destinats a la Justícia han augmentat lleugerament i gairebé tots els estats han establert mecanismes d’assistència jurídica per assegurar que tothom hi tingui accés. Tot i els esforços per garantir la igualtat de gènere en les posicions de jutge i fiscal, el sostre de vidre es manté i, en l’advocacia, la professió és encara predominantment masculina.

TOTES LES NOTÍCIES