Menys metres quadrats autoritzats d’obra nova el 2016 tot i l’augment de les petites construccions


Disminueixen un 8% els metres quadrats de superfície autoritzada d’obra nova el 2016, tot i augmentar els permisos de construcció. Per tipus de construcció, augmenta l’edificació de xalets residencials. Algunes parròquies vinculen aquest creixement i l’absència de grans obres a la reducció de la cessió econòmica en sòl consolidat per incentivar la construcció.

L’any 2016 es van autoritzar gairebé 42.000 metres quadrats per a la construcció d’edificis de nova planta. Aquesta xifra ha estat un 8,1% inferior a la del 2015. Una disminució de superfície autoritzada, tot i que es van atorgar 35 permisos, 6 més que l’any anterior. Una part d’aquesta reducció s’explica per la forta caiguda en la construcció de grans obres com habitatges plurifamiliars.

Per contrarestar aquesta situació i reactivar la construcció, sobretot de petites edificacions, algunes parròquies van decidir el 2016 reduir el percentatge de cessió econòmica en sòl consolidat.

Així, per exemple, en les dues parròquies que més superfície s’ha autoritzat, Andorra la Vella el va rebaixar del 15 al 7% i la Massana del 15 al 5%. Des de la Massana han confirmat que aquesta decisió ha afavorit el sector i així ho demostren amb aquesta superfície autoritzada que s’ha multiplicat per 18 el darrer any.

El 2016 també hi va haver un augment de la superfície autoritzada d’obra nova en edificis com magatzems, locals agrícoles i comercials.