Menys empreses estrangeres que inverteixen a Andorra però més volum del capital que hi dediquen

Dues persones encaixant les mans en senyal d'acord
Dues persones encaixant les mans en senyal d’acord. Foto: ARXIU

El total de sol·licituds presentades per empreses estrangeres que volien entrar al país l’any 2019 va ser un 13% inferior respecte de l’any anterior. Tot i així, el volum de capital inicial declarat reflecteix un important augment del 88,1% respecte del 2018, el que representa una inversió total de quasi 337 milions d’euros.

Les dades, fetes públiques aquest divendres pel departament d’Estadística, reflecteixen que, malgrat hi va haver menys empreses que van decidir apostar pel país, la inversió que van fer va ser superior. Del total de sol·licituds presentades (584), la majoria es van aprovar (541), havent-hi un mínim de caducades (31) i denegades (11) a causa d’algun informe desfavorable dels òrgans encarregats de la prevenció del blanqueig de capitals o que no es poden autoritzar perquè poden representar un perjudici per a l’ordre públic i econòmic.

Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació d’objectes socials i les ampliacions de capital. Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al país, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’obertura econòmica.

Pel que fa al nombre de sol·licituds formalitzades, que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà, també van registrar una reducció del 9,3%, és a dir, es van fer 47 sol·licituds menys que al 2018. No obstant això, el volum de la inversió formalitzada va créixer un 82% l’any passat respecte a l’any anterior fins a arribar a gairebé 277 milions d’euros i multiplica els valors registrats el 2013 fins a més de deu vegades.

Quant als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaquen els sectors de comercialització, venda al detall i l’engròs, en el qual van invertir 112 empreses; el de prestació de serveis, amb inversió de 303 empreses estrangeres i el de patrimonial, amb 118. Els dos últims van créixer respecte a l’any anterior un 3,4% i 49,4% respectivament.

TOTES LES NOTÍCIES