Medi Ambient licita l’elaboració dels plans de recuperació de quatre espècies en perill d’extinció

Un trencalòs
Un trencalòs

El Govern ha aprovat la licitació de l’elaboració dels plans de recuperació de quatre espècies en perill d’extinció. Concretament, el concurs públic és per a la realització dels plans de les espècies següents: trencalòs, àliga daurada, aufrany i voltor negre. La licitació permet donar resposta a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge i al Reglament d’espècies de fauna protegides que classifica les espècies segons els graus d’amenaça establerts en la legislació vigent.

Concretament, la Llei determina que el Govern ha d’elaborar i aplicar plans de recuperació per a les espècies en perill d’extinció. Entrant al detall, els plans que ara es liciten han de fer una anàlisi de la situació actual de l’espècie i de les causes de la situació actual; la formulació dels objectius operatius per recuperar l’espècie al Principat d’Andorra i la delimitació de l’àmbit territorial d’aplicació del pla de recuperació, amb la zonificació corresponent per efectuar-hi les activitats i, si escau, la determinació de les àrees crítiques per a la seva conservació.

A més, també ha d’incloure l’establiment, si escau, de les eines transnacionals de cooperació per assegurar la consecució dels propòsits; el programa d’actuacions de conservació i restauració de les poblacions o de l’hàbitat i la normativa i les limitacions generals i específiques per als usos, els aprofitaments i les activitats que calgui aplicar. Finalment, també s’ha de definir la implantació dels instruments de seguiment de l’estat de les poblacions. El pla de recuperació del trencalòs, ha de donar continuïtat al Pla d’Actuacions per a la Conservació del Trencalòs a Andorra, que va permetre la reproducció de l’espècie amb èxit al país.

 

Licitació xarxa de vigilància qualitat de l’aire

De manera paral·lela, el Govern també ha aprovat la licitació per a l’explotació i manteniment de la xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire. La xarxa de vigilància és un conjunt d’estacions fixes i mòbils, automàtiques i manuals, per a la detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants. Aquest sistema de control fonamentat en la telegestió es va posar en funcionament durant l’any 2004 i és fonamental per controlar l’aire que respira la ciutadania. La licitació del servei es du a terme perquè l’actual contracte de manteniment en vigor finalitza al juliol d’aquest 2022.

En ambdues licitacions el plec de bases podrà descarregar-se de manera gratuïta al lloc web www.tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), o es pot recollir presencialment al Servei de Tràmits del Govern. El concurs públic és nacional, modalitat ordinària i procediment obert. El termini per presentar ofertes, en els dos casos, romandrà obert fins al 16 de juny del 2022.

TOTES LES NOTÍCIES