Màxima 6 es constitueix com a associació

L’associació Màxima 6 ha fet públic un comunicat amb motiu de la seva constitució. Aquest és el text íntegre del comunicat:

El passat dia 7 d’abril es va constituir formalment al Principat d’Andorra l’associació Màxima 6. Amb orígen, l’any 2010, en el grup Andorra Think Tank, i sorgida de l’iniciativa popular, Màxima 6 és una plataforma d’acció ciutadana que amalgama els sentiments d’aquelles persones que se senten afectades per la manca de representació institucional i per les actuacions poc ètiques i morals dels seus representants.

L’associació té per objecte promoure un grup de reflexió, opinió i acció que vetlli i actuï en defensa dels drets, llibertats i garanties socials. També donar suport i/o impulsar totes aquelles actuacions que es considerin necessàries per a garantir la viabilitat, la sostenibilitat i la democràcia a Andorra en tots allò que afecti directament o indirecta al territori, els ciutadans i les relacions entre tots ells.

A partir de l’aplicació dels principis ètics, morals, del respecte i de sentit comú, la missió de Màxima 6 és donar veu al col.lectiu de ciutadans que volen tenir una participació activa en el present i en el futur d’Andorra, sense discriminació de cap mena, inclosa la nacionalitat.

La seva veu es farà sentir en aquells àmbits en els que les actuacions dels representants institucionals comportin afectacions a l’estat social, polític, cultural o ideològic dels ciutadans.

L’actuació de Màxima 6 està basada en els pilars de l’ètica, la moral, el respecte, la tolerància, la transparència i el diàleg, i sempre amb intenció positiva i crítica constructiva tot respectant els límits de la llibertat d’expressió.

Les finalitats específiques són :

Conscienciar de la participació individual en benefici de la comunitat.

Estimular el desenvolupament d’una cultura participativa orientada a la discussió, la presa de decisions i la gestió dels problemes d’ordre social, econòmic, polític, cultural i ambiental que afecten la població.

Planejar, dissenyar i implementar programes que permetin el desenvolupament social, econòmic i emocional, de la comunitat i l’individu.

Les línies mestres del funcionament i als valors personals dels integrants de Màxima 6 estan basades en dos grups:

Recuperació de les paraules i dels valors humans que donen categoria a les persones.

Afirmació de conceptes: Implicació – Compromís – Responsabilitat – Respecte i Educació.

Aquests conceptes comporten un pacte tàcit entre persones, un contracte no escrit, que, com era tradició entre els nostres avantpassats, implica que la paraula i l’honor de les persones estan per sobre de tot i s’han de respectar sempre, costi el que costi.

La transformació positiva de l’estructura social i de tots els factors que l’afecten, depenen, en gran mesura d’aquestes premisses.

Totes les persones que vulguin defendre la missió i els objectius de Màxima 6, sense discriminació de cap tipus, amb l’únic límit que marca el respecte, podran:

Observar, analitzar, fiscalitzar i denunciar la tasca representativa institucional.

Proposar actuacions i aportar sol.lucions en benefici general dels ciutadans.

Vetllar per l’aplicació de les bases d’actuació de l’associació en tot allò que vagi directament o indirecta en contra de l’interés general.

Construir un espai de convivència modèl.lic en la seva estructura física, socio-política, cultural i humana.

Actuar de manera eficient i eficaç per tal de propugnar un canvi de paradigma individual que posi en valor:

La conscienciació del poder del ciutadà per decidir sobre les seves condicions en l’espai de convivència al qual està subjecte.

La pèrdua del temor davant la reclamació dels propis drets enfront els administradors dels mateixos.

Les actuacions de canvi des de la base per aconseguir millorar la representativitat i les seves consequències.

Per tot això, per Andorra, treballarem junts, units, valents i sense descans. La força, units, ens fa més forts!

2 comentaris

  1. Trobo molt saludable que la gent s’associi, discuteixi, comparteixi, etc. dintre dels límits de la ètica i el respecte d’altri. L’associacionisme fomenta la cohesió de la societat i permet que persones individuals puguin fer sentir la seva veu. Una societat madura ha de poder comptar amb la participació ciutadana, en primer lloc a les urnes, en segon lloc amb la opinió de les persones.

  2. Crec que no és el moment de crear asociacions de ciutadans que no es senten representats, és el moment de pujar el pais.
    Crec que el govern hauria de prendre més mesures, pero una cosa es prendre mesures i una altra cosa es que hagi gent que s’aprofiti d’aquest malestar econñomic, amb tots els respectes en aquest grup.

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES