Mateu considera que durant el 2013 cal regular l’ús dels diners assignats als grups parlamentaris (Vídeo)

El síndic general, Vicenç Mateu, ha indicat aquest dijous que durant aquest 2013 s’hauria d’aclarir l’ús que poden fer els grups parlamentaris dels diners que se’ls assignen, ja sigui amb una modificació del Reglament del Consell General o a través d’una llei de finançament de partits. Tot i que ha apuntat que aquesta ja era una ‘necessitat evident’, ha reconegut que els darrers esdeveniments, referents a les transferències de fons del grup parlamentari socialdemòcrata fan que encara es posi més en evidència. Tot i això, la Sindicatura ha de resoldre abans com actuar en relació als 418.000 euros que Jaume Bartumeu va tornar al Consell abans de marxar del grup socialdemòcrata, i per això han demanat més temps per estudiar bé què és el més correcte.

La Junta de Presidents s’ha reunit aquest dijous a la tarda per primera vegada des que tres consellers van marxar del grup socialdemòcrata al grup mixt. En aquesta reunió s’han decidit diverses qüestions d’organització del Consell General amb la nova situació d’aquest. A més, però, s’ha parlat de la demanda del grup socialdemòcrata perquè se’ls retornin els 418.000 euros que Jaume Bartumeu va transferir al Consell abans de marxar del grup.

En aquest sentit, el síndic general, Vicenç Mateu, ha demanat una mica de temps per poder analitzar la qüestió i decidir què fer. Ha indicat que s’ha de revisar la llei, i els antecedents, i si calgués, demanar assessorament extern, per veure si s’han de tornar o no els diners.

Després de fer la transferència, Jaume Bartumeu ho va justificar perquè la Llei del Pressupost diu que les entitats que reben transferències nominatives han de retornar els diners que no gasten al final de l’exercici. Això, però, en molts casos no s’ha fet, i per tant la Sindicatura té difícil decidir què fer. El síndic ha indicat que sí que hi ha grups, com Coalició Reformista, que en acabar la legislatura passada va retornar al Consell uns 16.000 euros, però en canvi n’hi ha d’altres que no ho han fet, com és el cas d’Andorra pel Canvi que va declarar que li quedaven 600 euros i no els va tornar, o el grup socialdemòcrata, que va guardar com a romanent aquests 418.000 euros.

Tot i que aquesta serà la decisió més immediata que s’haurà de prendre, el que sí que ha apuntat és que ‘hi ha molt poca base jurídica’, i que és una qüestió ‘prou seriosa per regular-la per llei’. Així, ha recordat que ‘ja hi havia la necessitat evident de regular-ho’, i que també hi havia la voluntat, ja que ja hi havia hagut reunions dels presidents del grup per fer una proposició de llei de finançament de partits, però els darrers esdeveniments ho acceleraran.

Mateu ha indicat que és important que quedi regulat clarament l’ús que els grups poden fer de les transferències que se’ls fan i que ‘s’ha de definir amb uns criteris clars, iguals i nets per a tothom’. Això tant es podria fer a través de la llei de finançament de partits com especificant-ho al Reglament del Consell, però Mateu ha apuntat que s’hauria de regular aquest 2013. Si això quedés regulat, a més, considera que ja en podria fer un control el Tribunal de Comptes, que fins ara no ho ha pogut fer perquè no hi ha una normativa clara, i els partits només han de presentar els comptes a final de legislatura, però de manera informativa.

D’altra banda, pel que fa a la transferència que Bartumeu i Barcia van fer de 132.000 euros al compte del grup mixt, abans que aquest es creés, de moment el síndic ha dit que no se li ha demanat res oficialment, tot i que en té coneixement, perquè el president del grup parlamentari socialdemòcrata, David Rios, ha refusat donar els diners que pertoquen al grup mixt fins que aquesta qüestió no se solucioni.

De fet, la quantitat que es va transferir és de 132.000 euros, i els diners que s’ha calculat que el grup socialdemòcrata ha de donar al grup mixt per als dies que queden fins que el Consell faci les transferències del segon semestre, són 18.000. Per la seva banda, el grup demòcrata ha de donar al grup mixt 7.900 euros.

Per al segon semestre les assignacions es tornaran a fer, tenint en compte que el 30% de la dotació dels grups es divideix de manera igual per a tots, és a dir, que la part que abans es dividia entre dos ara es dividirà entre tres, i per tant, tant socialdemòcrates com el grup demòcrata veuran reduïda aquesta part. Un altre 30% es reparteix en proporció al nombre de consellers i l’altre 40% es destina a pagar els consellers a ple temps.

Una altra qüestió que s’ha tractat en la Junta de Presidents d’aquest dijous és la constitució de les comissions legislatives. Els consellers del grup mixt i del grup socialdemòcrata estaran presents a totes les comissions, i finalment el grup demòcrata ha decidit no ampliar el nombre de consellers que el representaran a cada comissió, ja que igualment hi tindran majoria.

També s’ha decidit com seuran els consellers a l’hemicicle i a la Casa de la Vall, com es distribuiran els espais per als grups al Consell General i la representació dels grups a les delegacions internacionals.

La decisió de qui ocuparà la secretaria de la Sindicatura es decidirà el proper dia 9 de maig, en la propera sessió de Consell General, per votació secreta. De moment se sap que la consellera Rosa Gili serà candidata, i que si el grup mixt presenta candidatura serà Sílvia Bonet.

1 comentari

  1. Esperem que la partida que es lliura als Coprínceps tingui el mateix tractament igual que tota la partida que el Govern lliura al Consell General, i ara el Casadevall que demani la seva partida amb el mateix tractament pel TSJ. Em sembla que o es fa amb tot o el Mateu no podrà fer-hi res. O sinó que li demanin al Dalleresezsindic i al Lòpezexsubsindic quin argument van tenir quan no es van voler rebaixar el sou l’any 2009… Perquè va ser memorable!

Comments are closed.