Mascotes: Les joguines per als gossos

joguines gossos

Igual que per als nens, no totes les joguines són adequades per a totes les edats i característiques dels gossos. S’han de tenir en compte les característiques de l’animal (edat, edat mental, comportament, grau d’activitat…) i cal escollir la joguina que agradi al gos i que no sigui perjudicial per a la salut.

En els cadells, les joguines compleixen la funció de suport al seu desenvolupament. Per això, les joguines petites i toves permeten desenvolupar la seva dentadura i aprendre a mossegar. Per als gossos adults, una joguina ajuda a evitar que l’animal se senti sol, però sobretot, suposa una eina imprescindible per aconseguir una relació ideal entre la persona i la mascota. Per això, les joguines més apropiades per als gossos adults són les que permeten interactuar-hi. Existeixen mossegadors amb mànec, pilotes amb premi o discos voladors que són ideals per fomentar aquesta relació.

Les joguines es poden dividir en quatre grups segons el material amb què estiguin fabricades:

• Pelfa o peluix: són perfectes per a cadells per la seva suavitat, per no danyar la seva dentadura en el desenvolupament.

• Làtex: és més resistent que la pelfa, però segueix sent una opció molt adequada per als cadells.

• Cautxú: són joguines rígides i/o pesants, ideals per a gossos adults per la seva durabilitat i la dificultat perquè es deformin o es trenquin.

• Vinil: són les joguines més dures i, gairebé sempre, pesants; per tant, perfectes per a gossos grans.

Per Redacció / Tot Sant Cugat