Martí carrega contra els ‘immobilistes, populistes i demagògics’ que critiquen i no aporten solucions

El discurs que ha clausurat el segon congrés de Demòcrates per Andorra, a càrrec del seu president, Toni Martí, ha estat centrat a carregar contra les polítiques d’extrema dreta que estan ressorgint a Europa i contra ‘una part de la societat andorrana que opta per l’immobilisme i per escoltar cants de sirena populistes i demagògics’. Martí ha assegurat que aquests sectors són latents al país i que tenen com a objectiu que ‘no prosperi el nostre camí cap al creixement econòmic per una cosa tan mesquina com és tornar a tenir vot al Consell General’, i ha augurat una ‘tardor complicada’ pel fet que hi haurà gent que no entengui totes les reformes que estan assumint. Durant el congrés s’han aprovat les cinc ponències presentades, entre les que destaca l’encaminada a modificar el sistema electoral per eliminar el sistema de la resta més elevada. Toni Martí, a més, ha indicat que DA és favorable a flexibilitzar el sistema, però no fins al nivell de llistes obertes. Pel que fa a la ponència que ha defensat la regulació del finançament dels partits, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha explicat que les línies de treball són actualitzar la subvenció de les campanyes electorals i destinar-ne una part als partits, posar un sostre màxim de despeses de les campanyes, i per altra banda racionalitzar el finançament de l’activitat dels grups parlamentaris modificant el Reglament del Consell General.

Text: El president de Demòcrates per Andorra, Toni Martí, ha defensat aquest dissabte les reformes ‘necessàries’ que estan portant a terme malgrat que suposin un desgast polític, i ha criticat aquells que hi estan en contra però que no aporten cap solució. Martí ha carregat contra l’immobilisme, el populisme i la demagògia d’una part de la societat andorrana, i tot i que no ha volgut concretar a qui es referia, ha parlat dels sectors de més extrema dreta i dels que tenen com a objectiu ‘tornar a tenir vot al Consell General’.

El president de DA també ha alertat que pot ser una tardor complicada, pel fet d’assumir les reformes més importants dels últims 25 anys en un entorn europeu que va malament, i que per tant alguns no entendran aquestes reformes. En canvi, Martí ha defensat que les mesures que s’estan prenent permetran encaminar el creixement econòmic, i ha negat que s’estigui desmantellant l’estat del benestar ni seguint polítiques de retallades.

Finançament dels partits

El congrés del partit ha servit per aprovar cinc propostes de resolució sorgides de les ponències que s’hi han presentat, entre les quals hi ha el suport a la iniciativa de regular el finançament dels partits, en la qual treballen totes les forces polítiques del parlament. El president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, ha recordat que aquest treball es va iniciar entre el grup parlamentari demòcrata i el socialdemòcrata per complir les recomanacions del Greco, i que amb la divisió que ha viscut el PS, ara es vol continuar en consens amb les tres forces.

La intenció és tractar la regulació dels partits i el seu finançament, i al mateix temps abordar una modificació del Reglament del Consell per racionalitzar les assignacions dels grups parlamentaris. En el primer cas, Baró ha dit que es decanten per l’opció de finançament mixt, combinant diners públics i privats, i que els públics haurien de sortir de dividir la subvenció que ja existeix per a finançar les campanyes electorals, tot i que caldria actualitzar-la perquè no s’ha modificat des de l’aprovació de la llei. En aquest sentit, Baró és partidari de no fer un finançament excessiu, per evitar que es creïn ‘unes maquinàries excessivament burocràtiques o estructures desmesurades’, però entén que els partits han de tenir ‘uns mínims assegurats, proporcionals i equitatius’ per poder fer la feina en condicions. Una altra mesura que també estudien és fixar un sostre per limitar les despeses de les campanyes electorals.

Modificació de la Llei electoral D’altra banda, pel que fa a la proposta de resolució sobre el sistema electoral, s’ha acordat estudiar totes les possibilitats, incloent l’opció de les llistes obertes, tot i que Toni Martí ha indicat que la intenció de DA no és anar tan lluny, i que són més partidaris de permetre una flexibilitat dins d’una mateixa candidatura, perquè consideren que cal mantenir l’estructura de partits polítics.

El secretari d’organització, Carles Torralba, ha afegit que la intenció és modificar el sistema de càlcul de repartiment de consellers per tal que no perjudiqui la representativitat de les minories, tal com passa actualment amb el sistema basat en la resta més elevada. Així, s’estudiarà aplicar alguna variant de la llei d’Hondt, i reduir el nombre mínim de vots per accedir al repartiment.

Les propostes concretes de modificació de la Llei electoral es presentaran al proper congrés ordinari de DA, que podria celebrar-se abans d’un any, ja que s’ha acordat ajornar fins llavors l’elecció d’una nova executiva, que s’havia de canviar en un termini breu de temps, perquè això ‘no interfereixi el treball de les reformes cabdals de la legislatura’ i es mantingui l’estabilitat dins del partit.