Mans Unides destina a quatre projectes els 51.533 euros recaptats en la campanya 2013

Mans Unides ha recaptat 51.533 euros en la campanya 2013 que aniran destinats a quatre projectes. Concretament, 10.479 euros es destinaran al projecte educatiu Un nen, un futur al Camerun; 23.636 a la construcció de quatre sales polivalents a Burkina Faso; 4.918 a la prevenció i promoció de la salut Barri René Cisneros a Nicaragua; i 12.500 euros a la protecció de la dona a Nigèria.

El lema de la campanya d’enguany era ‘No hi ha justícia sense igualtat’ i ha recaptat 51.533 euros provinents de diversos actes solidaris organitzats per escoles i altres entitats, així com donatius a les esglésies o aportacions fetes directament als comptes bancaris de l’ONG. Des de Mans Unides han assenyalat que no s’ha assolit l’objectiu de la campanya però s’han mostrat satisfets d’haver pogut finançar aquests quatre projectes.