Malaltia de Weil o Leptospirosi

Tub amb Leptospirosi
Leptospirosi (Getty Images)

La Leptospirosi és una malaltia zoonòtica provocada per un bacteri anomenat Leptospira, que es contagia a través de l’orina d’animals infectats o bé per haver estat en contacte amb aigua infectada, per la qual cosa sol afectar en major mesura a grangers, agricultura, ramaders, veterinaris o treballadors d’empreses d’aigües residuals.

Aquesta malaltia va ser descoberta pel doctor Louis Landovzy el 1883, encara que va ser Adolf Weil qui la va estudiar en profunditat i la va descriure com una patologia greu.

Encara que afecta més de 150 espècies animals, els rosegadors i animals domèstics com gossos, bestiar boví, porcí i equí són els que més la contreuen.

En les persones entra a través de ferides que puguin existir en la pell, per la qual cosa l’ús de guants i botes altes, juntament amb la vacunació adequada dels animals són els mètodes més efectius per a prevenir el contagi.

El seu diagnòstic es realitza mitjançant una analítica de sang i els seus principals símptomes:

  • febre
  • maldecaps
  • tremolors
  • anèmia
  • disfunció renal

El tractament sol ser a base d’antibiòtics com la doxiciclina o la penicil·lina. La seva detecció precoç és important, ja que d’agreujar-se pot produir afectació multiorgànica i fins i tot la mort.

Entre humans no sol contagiar-se.

TOTES LES NOTÍCIES