Majories i minories

Es diu i ni tan sols es permet posar-ho en dubte, que la majoria veu les coses molt més clares que la minoria i que sent moltes d’elles comuns a tots els homes, és lògic i necessari que siguin els que són més, qui decideixin com s`han d’acomplir els afers generals. Aquest comportament social però, te raó de ser desprès de l’impuls inicial promogut per minories molt motivades, nascudes moltes d’elles a l’entorn d’individus singulars que s’han atrevit a defensar idees noves o altres existents poc conegudes. El progrés social es produeix per l’impuls de minories, o més ben dit, gràcies a l’empeny d’individus en rebel·lió oberta contra el conformisme de societats adotzenades.

Tots els grans canvis socials s’han produït sempre, en virtut de repetides negacions individuals, enfrontades contra afirmacions massificades de la humanitat. Darrera de tot moviment assembleari existeix sempre un lideratge individual, que es caracteritza per la seva capacitat per crear equips de bons executius, que són qui a la vegada connecten amb amplis nuclis de la societat, per convertir-los en seguidors i col·laboradors. Quan aquests nivells jeràrquics són substituïts per “entre tots ho farem tot”, passa la majoria de vegades, que els quatre innocents de sempre, fan el que poden, quedant sempre coses per fer. En qualsevol organització pública o privada per ser efectiva, cal que persones amb noms i cognoms assumeixen compromisos socials. Busqueu el nom d’aquestes persones en l’actual moviment per a la independència de Catalunya.